2X130W


Zosilňovač 2x130W 3

V obrázku 1 je schéma zapojenia koncového zosilňovača. Obvod TDA 7250 uľahčuje stavbu a oživenie zosilňovača. Vo vnútri obvodu sú zakomponované ochrany proti tepelnému a výkonovému preťaženiu, obvody pre automatickú reguláciu budiaceho prúdu a obvody realizujúce funkcie Mute a Stand- by ( tieto funkcie sú v tomto zapojení nevyužité, ale popíšem ich ). Autor: https://svetelektro.com/clanky/zosilnovac-2x130w-65.html Alebo: https://svetelektro.com/clanky/koncovy-zosilovac-2x80w-predzosilovac-zdroj-50.html Originálny náhľad: Na Na obrázku 2 je návrh DPS a na obrázku 3 je jej osadenie. Kľudový príkon zosilňovača je dosť […]