Korekční stereo zesilovač HiFi 2


Překreslený korekční HiFi zesilovač s obvodem LM1036N doplněný o motiv desky s plošnými spoji.

Před časem zde byl uveřejněn článek Korekční stereo zesilovač HiFi popisující stavebnici z obchodu umístěnou do plastové krabičky. Článek měl velký ohlas, bohužel u něho chyběl motiv desky s plošnými spoji, který zde však ani nebylo možné publikovat. Tento článek je tedy jakýsi dodatek popisující ten samý zesilovač, ovšem již s překresleným schématem zapojení a motivem desky s plošnými spoji.


Obr. 1: Sestavený korekční zesilovač

Jedná se tedy o ověřené zapojení korekčního zesilovače pyšnícího se označením HiFi. Celkové harmonické zkreslení zesilovače nepřesahuje hodnotu 0,06% (při vstupním napětí 1V, napájecím napětí 12V a frekvenci 1kHz).

Technické parametry LM1036N:

Napájecí napětí 9 – 16V
Odběr proudu 35mA při 12V
Vstupní napětí max 1,6V
Vstupní impedance 30kOhm
Výstupní napětí 1,0 Vef (při Ucc=12V, f=1kHz)
Výstupní odpor 20Ohm
Celkové harmonické zkreslení 0,06% (při Ucc=12V, f=1kHz, Uvst=1,0Vef)
Odstup signál/šum 80dB
Oddělení kanálů -80dB
Rozsah regulace hlasitosti -75 až 0dB
Rozsah regulace výšek +-15dB (fs=16kHz)
Rozsah regulace hloubek +-15dB (fs=40Hz)
Vstupní proud (piny 4,7,9,12,14) typ. 1uA

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení korekčního zesilovače.


Obr. 2: Schéma zapojení

Ke zvýšení vstupního odporu korekčního obvodu slouží emitorový sledovač tvořený integrovaným obvodem TL072 (IO2), který se vyznačuje malým šumem. Pro oddělení úrovní stejnosměrného napětí slouží kondenzátory C1 a C2 v levém kanálu a C3, C4 v kanálu pravém. Následně je NF signál veden do korekčního obvodu LM1036N. Tento integrovaný obvod používá pro řízení svých funkcí obyčejné stejnosměrné napětí. K tomu účelu má ve svém pouzdru již integrovanou referenční Zenerovu diodu s napětím 5,2 – 5,4V, které je vyvedeno na vývod č.17. Na toto referenční napětí jsou připojeny všechny regulační potenciometry. Potenciometrem P1 (pin č.12) se řídí hasitost, P2 (pin č.9) řídí stereováhu, P3 (pin č.14) hloubky a P4 (pin č.4) výšky. Střední kmitočet pro regulaci výšek určují kondenzátory C7 a C8, pro hloubky C10 a C11.
Fyziologickou regulaci, tj. zvýraznění basů a výšek při malé hlasitosti, je možné zapojit spojením vývodů 7 a 12 pomocí Jumperu J9.

Konstrukce:
Na následujících dvou obrázcích je motiv jednostranné desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.


Obr. 3: Rozmístění součástek


Obr. 4: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Aby bylo možné vyhnout se vedení spojů mezi piny integrovaných obvodů, obsahuje zesilovač tři drátové propojky.

Pro zájemce je zde možné stáhnout i ten samý motiv desky s plošnými spoji doplněný však o zemní polygony – DPS s polygony.

Závěr:
Zbylá konstrukce napájecího zdroje i návrh předního panelu je již totožný s předchozím článkem.

Seznam součástek
 • R1,R2,R3,R4 100k
 • R10,R11 330R
 • R5 56R
 • R6,R7,R8,R9 47k
 • C1,C2,C3,C4,C17,C18 4u7/25V
 • C5,C13,C14,C15,C16,C19 100n
 • C6 47uF/16V
 • C7,C8 10n foil
 • C10,C11 330n foil
 • C9,C12 10uF/25V
 • C20 100uF/16V
 • D1 1N4148
 • IO1 LM1036N
 • IO2 TL072
 • J9 S1G3
 • P1,P2,P3,P4 10k/lin

Odkazy & Download:
Korekční stereo zesilovač HiFi – http://pandatron.cz/?31&korekcni_stereo_zesilovac_hifi

 

Autor: 28. ledna 2009 | Pandatron

Komentáre:

Komentárov

Zanechať komentár