Zosilňovač


Univerzálny 50W zosilňovač pre bytové podmienky.

  Tak toto by bola schéma. K nej len toľko, že tranzistory KD607 sa dajú pekne nahradiť bežnejšími BD243C. Potom KFY46 sa dá nahradiť tranzistorom BC546C, KFY18 sa dá nahradiť tranzistorom BC556C. Ďalej na KFY34 je zase náhrada BD235 alebo BD237. No a nakoniec ešte KFY16 sa dá nahradiť tranzistorom BD236 alebo BD238. Odporom R6 sa nastavuje kľudový prúd. A odporom R10 sa zase nastavuje napäťový zisk zosilňovača. Čím väčšiu […]


HiFi 100W výkonový NF zosilňovač 1

Toto zapojenie v sebe skrýva mnoho krásy. Jednak je jednoduché, ľahko sa oživuje. Je lacné. A má špičkové parametre. Nelineárne skreslenie THD je pod 0,01% merané na f = 1kHz pri výkone 90W impedancia záťaže 4Ohm. Je ho možné použiť až do impedancie 2Ohm, ak použijete IRF540 (IRF9540). Šírka prenášaného pásma 5Hz – 100kHz -> super parametre ako pri lampovom zosilňovači!!! Hodí sa hlavne pre začinajúce skupiny, ktoré nemajú na drahé […]


Zosilňovač 2x130W 3

V obrázku 1 je schéma zapojenia koncového zosilňovača. Obvod TDA 7250 uľahčuje stavbu a oživenie zosilňovača. Vo vnútri obvodu sú zakomponované ochrany proti tepelnému a výkonovému preťaženiu, obvody pre automatickú reguláciu budiaceho prúdu a obvody realizujúce funkcie Mute a Stand- by ( tieto funkcie sú v tomto zapojení nevyužité, ale popíšem ich ). Autor: https://svetelektro.com/clanky/zosilnovac-2x130w-65.html Alebo: https://svetelektro.com/clanky/koncovy-zosilovac-2x80w-predzosilovac-zdroj-50.html Originálny náhľad: Na Na obrázku 2 je návrh DPS a na obrázku 3 je jej osadenie. Kľudový príkon zosilňovača je dosť […]


Koncový stereo DMOS zesilovač 2x100W s TDA7294 1

Zakoupili jste si stavebnici kvalitního Hi-Fi zesilovače pracujícího ve třídě AB. Díky svým malým rozměrům, ochranám proti zkratu na výstupu, přehřátí a možnosti připevnění přímo ke kovové skříni (nutno integrovaný obvod odizolovat, na jeho chladicí ploše je záporná větev napájecího napětí. Při spojení s uzemněným chladičem by došlo ke zkratu a destrukci obvodu) najde své využití jistě na mnoha místech. Proudové rázy do reproduktoru při zapnutí a vypnutí zesilovače jsou […]