Ako funguje ľudský mozog?


Na scénu prichádzajú stále pokročilejšie technológie a s tým ide ruka v ruke aj skúmanie ľudského tela. Vedcov neustále zaujíma ako pracuje ľudský mozog alebo čo stojí za tajomstvom vedomia. Otázok je mnoho a neustále sa vynárajú ďalšie. Všetko čo bolo doposiaľ o mozgu zistené je napísané v novej knihe „Budúcnosť mozgu“. Stoja za ňou dvaja neurológovia Gary Marcus a Jeremy Freeman. Kniha je zbierkou článkov popredných svetových výskumníkov a zahŕňa najnovšie nástroje, ktoré môžu viesť k pochopeniu fungovania mozgu.


Čitateľ sa v nej dozvie ako vedci mapujú mozog a snažia sa pochopiť husté spojenie buniek, jeho genetiku a ako spolu všetko súvisí. Články sú písané aj renomovaným výskumníkom, neurológom Christofom Kochom a genetikom Georgeom Churchom. Ďalšími prispievateľmi do knihy sú neurológovia a držitelia tohtoročnej Nobelovej ceny, May-Britt Moser a Edvard Moser. Cena im bola udelená za fyziológiu a objavenie navigačného systému mozgu. Ich článok opisuje ako mozog počíta a spracováva informácie.

Ďalšie články sú venované aj otázkam o ľudskom vedomí. Zaoberá sa nimi filozof Ned Block a píše o tom, či súčasné pristupy štúdia mozgu môžu viesť k rozlúšteniu tajomstva ľudského vedomia. V knihe nájdete aj kapitolu venovanú praktickým pokrokom vedy o mozgu. Popisuje sa v nej rozhranie pripojené na mozog a jeho pomoc ľuďom postihnutým fyzickým zdravotným postihnutím, ale aj hĺbková stimulácia mozgu určená na liečbu ľudí s Parkinsonom. Futuristické nápady sa týkajú aj mikroskopických senzorov, známych aj ako „neurálny prach“, ktoré by mohli niekedy v budúcnosti fungovať ako náhradné časti nervového systému.


Ľudský mozog je doposiaľ málo prebádaný. Obsahuje miliardy neurónov pospájaných na krátke ale aj dlhé vzdialenosti. Táto spletitá sieť buniek dokonale ovláda telo ale aj myseľ. Kedy sa vedci dozvedia o mozgu naozaj všetko sa nikto neodvažuje predpovedať. Kniha môže byť zaujímavým čítaním, no určite nie jednoduchým. Či sa objaví kniha v slovenskom alebo českom vydaní, nie je známe.

Zdroj: livescience.com

Komentáre:

Komentárov

Zanechať komentár