Extreme Edition


Zotac vydal limitovanú zlatú edíciu GTX 760 Extreme Edition

Grafika bola vydaná na pripomenutie si už šesť ročnej spolupráce Zotac so spoločnosťou nVidia. Zlatá edícia GTX 760 Extreme Edition bola však špeciálne vydaná len pre širší regón Číny a nadväzuje na júlové vydanie GTX 760 Extreme Edition. Zotac ju osadil s pozláteným masívnym chladičom s prvkami chrómu, ktorý tvorí zároveň aj „plášť“ okolo karty. O odvod tepla sa stará niekoľko heatpipes. Chaldič používa technológiu vapor-chamber. Na hornej strane je […]