Zosilňovač 100W


Univerzálny zosilňovač 100W bol navrhnutý, respektíve upravený so schémy pre AZK51. Pôvodná schéma má však veľmi veľa nedostatkov, a najhoršie je aj to, že sa nájdu aj takí, ktorí to dajú tak ako to je do Amatérskeho rádia…  Ale späť k zosilňovaču. Medzi hlavné nedostatky patrí malá šírka pásma, čo spôsobuje to, že vysoké kmitočty sú prenášané už s veľkým poklesom, a stráca sa farba vyšších tónov. Preto ho bolo treba upraviť tak, aby sa zväčšila šírka pásma. To som docielil vyšším položením pracovných bodov jednotlivých stupňov. Diferenciálny stupeň má pôvodne nastavený prúdový zdroj na necelý 1mA čo s hľadiska linearity je na hrane. Ten som prestavil na 3mA čo podstatne zlepšilo linearitu tohto stupňa. Rozkmitový stupeň mal nastavených len 4,5mA čo je žalostne málo. Čím väčší je prúd rozkmitom, tým sa rýchlejšie prebije/vybije kapacita prechodov tranzistorov, čo spôsobí to, že zosilňovač bude mať strmšie nábežne hrany signálu, tým pádom aj vyššiu rýchlosť. Prúd rozkmitom som nastavil na 10mA čo podstatne zlepšilo rýchlosť ale aj šírku pásma. Takto prestavené pracovné body umožňujú získať frekvenčný rozsah od 15-100 000Hz, a rýchlosť priebehu cca 13V/us. Pri týchto zmenách som sa nevyhol aj frekvenčnej kompenzácii, ktorá je doladené prídavnými kapacitami medzi BC prechodom rozkmitových tranzistoroch, a Boucherotovým členom na výstupe zosilňovača. Zosilňovač je preto vhodný aj pre použite v Hifi ako aj náročných PA aplikáciách ako zosilňovač do odposluchov.   Mechanická stránka nie je vôbec zložitá, zosilňovač sa upreňuje iba Al ukoľníkom o hlavný chladič. Ďalšie upevnenie zosilňovača už nie je potrebné.

 

 • Technické parametre:
 • Napájacie napätie:    max. +/- 45V
 • Výstupný výkon:     max. 120W/4R
 • Frekvenčná charakteristika:   15 – 100 000Hz/-3dB
 • Harmonické skreslenie:   0,1% pri 100W/1kHz; 0,011% pri 100W/10kHz
 • Intermodulačné skreslenie:   0,31% pri 80W/ 80+7kHz
 • Vstupná citlivosť:  cca. 0,55V
 • Prúdové istenie:   2x4A rýchle poistky
 • Citlivosť jednosmernej ochrany:   +/-2V
 • Oneskorene pripojenie reproduktorov:   cca. 1,5s
 • Rýchlosť priebehu SR:   13V/us
 • Min. zaťažovacia impedancia:    4R
 • Rozmery DPS:   11x11cm
 • Zoznam súčiastok:  100Wzoznam

AUTOR ČLÁNKU: http://zosilnovace.eu

 

Schéma zapojenia:

Osadenie dosky plošných spojov:

Obraz plošných spojov:

Zrealizovaný zosilňovač:

AUTOR ČLÁNKU: http://zosilnovace.eu

Komentáre:

Komentárov