Digitální zesilovač s obvodem 555


I když je známý časovač, integrovaný obvod 555 na trhu již více než 25 let, stále je možné s ním nacházet nová a nová zajímavá zapojení. Jedno z takových je i dále popsaný NF zesilovač.

Je pravda, že tento zesilovač nepatří do třídy zesilovačů s velkým výkonem a nemá ani špičkové vlastnosti. Je spíše takovou zajímavostí, co vše je možné s tak starým a stále oblíbeným obvodem ještě postavit a je určen k případnému dalšímu experimentování.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení zesilovače s obvodem 555.


Obr. 1: Schéma zapojení

Vstup zesilovače obsahuje operační zesilovač TL071 (IO2) použitý v invertujícím zapojení. Ten slouží k získání potřebné úrovně signálu pro obvod 555 a může být použit i v jiných zapojení (například jako mikrofonní zesilovač v dřívější konstrukci AM vysílač 555).
Signál z operačního zesilovače prochází kondenzátorem C3 až na obvod 555 (IO1). Ten je zapojen v astabilním režimu s kmitočtem cca. 160kHz. Kmitočet obvodu je určen již zmíněným kondenzátorem C3 a rezistory R5, R6. V běžné zapojení je druhý konec kondenzátoru C3 uzemněn. Zde je však připojen právě na výstup zesilovače IO2, který svým výstupním signálem ovlivňuje kmitočet a střídu výstupního signálu obvodu 555.
Výstup obvodu 555 (pin č.3) je přes oddělovací kondenzátor C6 veden na reproduktor. Zesilovače třídy D mají většinou na svém výstupu zapojen LC filtr pro odstranění modulačního kmitočtu. U takto malého zesilovače je však možné filtr vypustit.

Výkon zesilovače je při napájecím napětí 12V a reproduktoru 8 ohmů jen asi 260mW.

Konstrukce:
Na následujících obrázcích je motiv desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.


Obr. 2: Rozmístění součástek

Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

 

Všechny součástky jsou v klasickém provedení.

Zapojení bylo sestaveno na kontaktním poli, aby byla ověřena jeho funkce. U zkušebního vzorku však bylo potřeba, zřejmě vlivem tolerance součástek, použít na pozici C3 kondenzátor s hodnotou 1nF. V opačném případě byl z reproduktoru slyšen trvalý tón vysokého kmitočtu.


Obr. 4: Zkušební zapojení na kontaktním poli

Závěr:
Jak již bylo zmíněno v úvodu, uvedené zapojení zesilovače nemá příliš kvalitní reprodukci, ani vysoký výkon. Může však dobře posloužit pro další experimenty, kdy je možné například výstup doplnit LC filtrem či posílit výkonovým tranzistorem.

Seznam součástek
R1       220R
R2,R3,R4,R5,R6 10k
R7       150R
C1       4u7/35
C2       10uF/25V
C3       2n2 (1n - viz text)
C4       10n
C5       100uF/16V
C6       470uF/16V
IO1       555
IO2       TL071
J1       Jack 3,5 st.

Použitá literatura:
Amatérské Rádio 1/01, Internet

 

Komentáre:

Komentárov

Zanechať komentár