Špecifikácia napájacích zdrojov 80+ Titanium oficiálne


80+ Titanium už existuje aj pre zdroje pre bežné počítače, prikazuje vysokú účinnosť aj pri veľmi nízkom zaťažení 10%.

Jedným z dôležitých ukazovateľov, ktorým sa môžu spotrebitelia pri kúpe napájacieho zdroja orientovať je stupeň jeho účinnosti. Koľko veľa (resp. málo) energie sa stratí pri premene napätia zo sieťových 230V na 12V (a iné, pre PC potrebné napätia) vyjadruje v jednoduchej forme aj certifikát 80+. Podľa účinnosti tak poznáme štandardný, Bronze,Silver a Gold, neskôr k tomu pribudla aj norma Platinum.

Výrobcovia zdrojov však posunuli kvalitu elektroniky tak ďaleko, že už ani dosiahnutie 80+ Platinum nie je v mnohých prípadoch problémom. To sa stalo základom pre vytvorenie nového štandardu 80+ Titanium, s ešte prísnejšími podmienkami.

80+ Titanium síce už pre oblasť serverových zdrojov existuje pomerne dlho a certifikovať sa stihlo viac než tucet zdrojov, pre bežné domáce počítače ešte donedávna štandard definovaný nebol. To sa zmenilo a spoločnosť Ecovastojaca za 80+ certifikátmi zverejnila požiadavky na nový certifikát.

Zatiaľ síce len pre elektrickú sieť 115V (USA), no odvodiť sa dajú požiadavky aj pre našich 230V. Pre dosiahnutie certifikátu Titanium tak musí napájací zdroj mať účinnosť aspoň 92% (pri 20% vyťažení), 94% (pri polovičnej záťaži svojho výkonu) a 90% (pri plnej záťaži). Navyše však oproti ostatným špecifikáciám pribudla aj povinnosť dosiahnuť minimálne 90% účinnosť pri malom, iba 10% vyťažení. To reprezentuje stav moderných počítačov, kedy veľký prúdový odber negeneruje ani grafická karta či procesor (napr. prípad surfovania po internete, kancelárskej práce a pod.).

Pre 230V sieť by to znamenalo približne podobné hodnoty, s miernym navýšením o 1% až 2%.

Aktuálne nie je pre bežné stolné počítače certifikovaný žiaden napájací zdroj, ktorý by sa mohol pýšiť „titániovou“ nálepkou. Zoznam možno nájsť na nasledujúcom odkaze.

Komentáre:

Komentárov

Zanechať komentár