napájacích


Špecifikácia napájacích zdrojov 80+ Titanium oficiálne

80+ Titanium už existuje aj pre zdroje pre bežné počítače, prikazuje vysokú účinnosť aj pri veľmi nízkom zaťažení 10%. Jedným z dôležitých ukazovateľov, ktorým sa môžu spotrebitelia pri kúpe napájacieho zdroja orientovať je stupeň jeho účinnosti. Koľko veľa (resp. málo) energie sa stratí pri premene napätia zo sieťových 230V na 12V (a iné, pre PC potrebné napätia) vyjadruje v jednoduchej forme aj certifikát 80+. Podľa účinnosti tak poznáme štandardný, Bronze,Silver a Gold, neskôr k tomu pribudla aj norma Platinum. […]