250W


Zosilňovač 250W s tranzistormi na DPS na hliníkovom uholníku a ochranou

Zosilňovač je upravený pre montáž koncových tranzistorov na DPS, čo len zlepšuje odolnosť a stabilitu zosilňovača, nakoľko vodiče ktoré vedú ku tranzistorom často krát nie sú najkratšie, a majú vlastnú indukčnosť ako aj parazitnú kapacitu. V tomto prípade tento problém odpadá, a je možné aj mierne pozmeniť vlastné kompenzácie zosilňovača. Nakoľko uchytenie diód na snímanie teploty je problematickejšie, aj tu je to komfortne vyriešené jedným tranzistorom prichyteným na spoločnom chladiči […]


Zosilňovač All in One 250W

Zosilňovač, ako bolo spomenuté, je riešený ako jednodoskový, to znamená, že má  na spoločnom jednom plošnom spoji: usmerňovač, filtračné kondenzátory, ochrany, a vlastný zosilňovač. Nakoľko sa jedná o môj návrh, komerčné využitie nie je povolené. Čo sa týka obvodovej časti zosilňovača, tá vychádza s pôvodného návrhu p. Marshalla Leacha, ktorý je však pozmenený a upravený pre potrebu daného návrhu. V zosilňovači nie sú použité diódy na snímanie teploty, tie sú nahradené […]