All in One


Zosilňovač All in One 250W

Zosilňovač, ako bolo spomenuté, je riešený ako jednodoskový, to znamená, že má  na spoločnom jednom plošnom spoji: usmerňovač, filtračné kondenzátory, ochrany, a vlastný zosilňovač. Nakoľko sa jedná o môj návrh, komerčné využitie nie je povolené. Čo sa týka obvodovej časti zosilňovača, tá vychádza s pôvodného návrhu p. Marshalla Leacha, ktorý je však pozmenený a upravený pre potrebu daného návrhu. V zosilňovači nie sú použité diódy na snímanie teploty, tie sú nahradené […]