Počítače dokážu komunikovať aj dymovými signálmi


Projekt dvoch študentov ukázal ako by v dnešnej dobe vyzerala komunikácia pomocou dymových signálov.

Bezdrôtová komunikácia nemusí byť len pomocou Wi-Fi a pod. Študenti medzinárodnej školy dizajnu v Kolíne nad Rýnom vytvorili neobyčajný komunikačný prostriedok na prepojenie dvoch počítačov. Človek sa vyvinul od komunikácie cez dymové signály až po súčasné bezdrôtové siete. Dvaja študenti Niklas Isselburg a Jakob Kiliansi si pripomenuli časy kedy bola známa len metóda dymových signálov.

Na vysielacom počítači napíše odosielateľ správu, ktorá je programom zmenená na binárny kód a reproduktor následne podľa kódu „hrá“. Pred reproduktorom je kumulovaný dym. Reproduktor následne vytorí tlakovú vlnu a vznikne prstenec, ktorý putuje zhruba 1,5 metra do laserovej mriežky a správa je následne dekódovaná späť na text. Projekt s názvom Binairy Talk má aj svoju stránku.

Zdroj: wired.com

Komentáre:

Komentárov

Zanechať komentár